Chuyển đến thanh công cụ

Đảm bảo chất lượng thuốc – Quản lý tồn trữ thuốc

  • Vị trí: Trong ngành Dược, thuốc là sản phẩm hàng hóa đặc biệt, có quan hệ trực tiếp đến sức khỏe của nhân dân, đến chất lượng và hiệu quả của công tác phòng bệnh và chữa bệnh. Môn đảm bảo chất lượng thuốc – Quản lý tồn trữ thuốc giúp học sinh nắm được những kiến thức cơ bản về các biện pháp để đảm bảo chất lượng thuốc khi tới tay người sử dụng. Đây là môn học bổ trợ trong chương trình đào tạo nghành cao đẳng dược
  • Tính chất: Là môn học tích hợp giữa lí thuyết và thực hành.
  • VỀ KIẾN THỨC:cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về:
  • + Hệ thống GPs trong ngành Dược để đảm bảo chất lượng thuốc.
  • + Các quy chế quản lý chất lượng thuốc trong sản xuất, pha chế, lưu hành và sử dụng thuốc.
  • VỀ KĨ NĂNG:
  • + Có kỹ năng thực hiện tốt các nguyên tắc, tiêu chuẩn của GPs trong quá trình sản xuất, tồn trữ, lưu thông phân phối thuốc.
  • + Liên hệ vào thực tiễn và áp dụng những kiến thức đã học được của môn đảm bảo chất lượng thuốc – Quản lý tồn trữ thuốc vào các môn học khác.
  • VỀ NĂNG LỰC TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM: Nhận thức đúng vai trò của môn học Đảm bảo chất lượng thuốc – Quản lý tồn trữ thuốc đối với chương trình đào tạo và ứng dụng vào thực tiễn để hình thành và rèn luyện tác phong nghiêm túc, thận trọng, chính xác, khoa học khi học tập, nghiên cứu môn học này.

Nội dung môn học

1.     Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

Số TT

Tên chương, mục

Thời gian (giờ)

Tổng số Lý thuyết Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập Kiểm tra
1 Bài 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐBCLT

1. Một số khái niệm cơ bản

2. Các lý thuyết cơ bản về quản lý chất lượng thuốc

2.1. Các giai đoạn quyết định chất lượng

3. Các nội dung cơ bản đảm bảo chất lượng thuốc

4. Các quy định về quản lý chất lượng thuốc

13 1 12  
2 Bài 2THỰC HÀNH TỐT THỬ THUỐC TRÊN LÂM SÀNG

1. Quy định chung

2. Mục đích và các nguyên tắc của thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng

3. Quyền và trách nhiệm của hội đồng đạo đức nghiên cứu, nhà tài trợ, chủ nhiệm đề tài, cơ quan chủ trì đề tài

4. Quy trình thẩm định, phê duyệt nghiên cứu thử thuốc trên lâm sàng

5. Triển khai, thực hiện nghiên cứu thử thuốc trên lâm sàng

13 1 12  
3 Bài 3: THỰC HÀNH TỐT SẢN XUẤT THUỐC

1. Đại cương

2. Nội dung cơ bản của thực hành tốt sản xuất thuốc (WHO-GMP)

11 3 8  
4 Bài 4: THỰC HÀNH TỐT PHÒNG KIỂM NGHIỆM THUỐC

1. Quy định chung

2. Nguyên tắc “Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc”

3. Hướng dẫn thực hiện

15 3 12  
 

 

 

 

5

Bài 5:  THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN THUỐC

1. Các quy định chung

2. Các tiêu chuẩn

3. Hướng dẫn thực hiện

10 2 8  
6 BÀI 6: THỰC HÀNH TỐT NHÀ THUỐC

1. Quy định chung

2.  Nguyên tắc của “Thực hành tốt nhà thuốc”

3. Các tiêu chuẩn

4. Hướng dẫn thực hiện

 

9 1 8
7 Bài 7: THỰC HÀNH TỐT PHÂN PHỐI THUỐC

1. Quy định chung

2. Nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc”

11 1 10
8 BÀI 8: QUY CHẾ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THUỐC

1. Những quy định chung

2. Xây dựng, công bố và áp dung tiêu chuẩn chất lượng thuốc

3. Quản lý, kiểm tra chất lượng thuốc trong sản xuất, pha chế, lưu hành và sử dụng

4. Quy định về đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc và xử lý thuốc vi phạm chất lượng

5. Quản lý, kiểm tra chất lựơng vaccin và sinh phẩm y tế

6. Hệ thống kiểm nghiệm thuốc và hoạt động kiểm nghiệm thuốc

7. Kiểm tra, thanh tra nhà nước về chất lượng thuốc

8. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng thuốc

9. Quyền và trách nhiệm của cơ sở kinh doanh thuốc, quyền của người tiêu dùng về chất lượng thuốc

10. Xử lý vi phạm

11. Điều khoản thi hành

13 5 8
9 Bài 9: ĐẠI CƯƠNG VỀ TỒN TRỮ

QUẢN LÝ KHO  DƯỢC

1. Đại cương

2. Chức năng, nhiệm vụ và phân loại kho dược

3. Đại điểm và thiết kế của một kho dược

4. Diện tích và cách bố trí một kho dược

5. Các trang thiết bị trong kho dược

6. Công tác quản lý nghiệp vụ trong kho dược

11 3 8
10 Bài 10: QUẢN TRỊ TỒN KHO

1. Đại cương

2. Các mô hình tồn kho

15 3 12
11 BÀI 11: TỒN TRỮ THUỐC

1. Tồn trữ các dạng chế phẩm thuốc

2. Tồn trữ hóa chất

3. Tồn trữ dược liệu

4. Xử lý thuốc kém chất lượng, sắp hết hạn sử dụng và đã hết hạn sử dụng

5. Những yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng thuốc

15 3 12
12 BÀI 12: TỒN TRỮ DỤNG CỤ Y TẾ

1. Tồn trữ dụng cụ kim loại

2. Tồn trữ dụng cụ thủy tinh

3. Tồn trữ dụng cụ chất dẻo

4. Tồn trữ dụng cụ cao su

5. Tồn trữ bông, băng, gạc và chỉ khâu phẫu thuật

11 3 8
  Kiểm tra 5     5
  Tổng 120 29 86 5
[/vc_row
]

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Thêm vào yêu thích

Archive

Working hours

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed