Chuyển đến thanh công cụ

Dược liệu 1

  • Vị trí: Dược lý 1 là môn học chuyên ngành bắt buộc đối với Dược sỹ cao đẳng, trang bị cho sinh viên các kiến thức về dược động học, tác dụng, cơ chế tác dụng, tác dụng không mong muốn, chỉ định, chống chỉ định, chế phẩm và cách dùng, liều dùng của các thuốc thông dụng để có thể tư vấn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả cho người bệnh.
  • Điều kiện tiên quyết: Bệnh học và Hóa dược
  • Tính chất: là môn học tích hợp giữa lý thuyết và thực hành
  • VỀ KIẾN THỨC: cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về:
  • + Quá trình dược động học và dược lực học của thuốc.
  • + Đặc điểm về dược động học, tác dụng, cơ chế tác dụng, tác dụng không mong muốn, chỉ định, chống chỉ định, chế phẩm và liều dùng của một số nhóm thuốc thông dụng.
  • VỀ KĨ NĂNG:
  • Thực hiện được một số thí nghiệm đánh giá tác dụng và các yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc trên một số cơ quan.
  • + Vận dụng kiến thức đã học vào việc tư vấn cho bệnh nhân sử dụng thuốc an toàn hợp lý và hiệu quả.
  • VỀ NĂNG LỰC TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM: Rèn luyện được tác phong thận trọng, tỉ mỉ, chính xác; trung thực trong học tập, trong đạo đức nghề nghiệp.

Nội dung môn học

1.     Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

Số TT

Tên chương, mục

Thời gian (giờ)

Tổng số Lý thuyết Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập Kiểm tra
 

 

1

 

 

Bài 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ DƯỢC ĐỘNG HỌC CỦA THUỐC

1. Các cách vận chuyển thuốc qua màng sinh học

2. Các quá trình dược động học

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Bài 2: ĐẠI CƯƠNG VỀ DƯỢC LỰC HỌC CỦA THUỐC

1. Các cách tác dụng của thuốc

2. Cơ chế tác dụng của thuốc

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc

4. Những trạng thái tác dụng đặc biệt của thuốc

5. Ngộ độc thuốc

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

5

 

 

 

3

Bài 3: ĐẠI CƯƠNG VỀ THUỐC TÁC DỤNG TRÊN HỆ THẦN KINH THỰC VẬT

1. Đại cương về hệ thần kinh thực vật

2. Phân loại thuốc tác dụng lên hệ thần kinh thực vật

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

4

Bài 4: THUỐC TÁC DỤNG TRÊN HỆ ADRENERGIC

1. Thuốc kích thích hệ adrenergic (thuốc cường giao cảm)

2. Thuốc ức chế hệ adrenergic (thuốc hủy giao cảm)

 

 

 

5

 

 

3

 

 

2

 

 

 

5

Bài 5: THUỐC TÁC DỤNG TRÊN HỆ CHOLINERGIC

1. Thuốc kích thích hệ cholinergic (thuốc cường phó giao cảm)

2. Thuốc ức chế hệ cholinergic (hủy phó giao cảm)

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

6

Bài 6: ĐẠI CƯƠNG VỀ THUỐC TÁC DỤNG TRÊN HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG

1. Các chất trung gian dẫn truyền của hệ thần kinh trung ương

2. Kênh ion

3. Các nhóm thuốc tác dụng trên hệ thần kinh trung ương

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

7

Bài 7: THUỐC GÂY MÊ

1. Đại cương

2.Một số thuốc thông dụng

 

 

 

1

 

 

1

 

 

8

Bài 8: THUỐC GÂY TÊ

1. Đại cương

2. Một số thuốc thông dụng

 

 

1

 

 

1

 

 

9

Bài 9: THUỐC AN THẦN, GÂY NGỦ, CHỐNG CO GIẬT

1. Đại cương

2. Một số thuốc thông dụng

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

10

Bài 10: THUỐC CHỐNG ĐỘNG KINH

1. Đại cương

2. Một số thuốc thông dụng

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

11

Bài 11: THUỐC ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN

1. Thuốc ức chế tâm thần

2. Thuốc chống trầm cảm

3. Thuốc điều hòa hoạt động tâm thần

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

12

Bài 12: THUỐC GIẢM ĐAU TRUNG ƯƠNG

1. Đại cương

2. Một số thuốc thông dụng

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

13

Bài 13: THUỐC KÍCH THÍCH THẦN KINH TRUNG ƯƠNG

1. Đại cương

1.1. Đặc điểm chung

1.2. Phân loại

2. Một số thuốc thông dụng

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

14

Bài 14: THUỐC HẠ SỐT, GIẢM ĐAU, CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROID

1. Đại cương

2. Một số thuốc thông dụng

 

 

 

4

 

 

 

3

 

 

 

1

 

 

15

Bài 15: HISTAMIN VÀ THUỐC KHÁNG HISTAMIN

1. Đại cương

1.1. Histamin

1.2. Thuốc kháng Histamin

2. Một số thuốc thông dụng

 

 

4

 

 

2

 

 

2

16 Nhận thức nhóm thuốc tê; thuốc mê, thuốc an thần gây ngủ, chống co giật; thuốc chống động kinh 2 2
17 Nhận thức nhóm thuốc điều trị rối loạn tâm thần; thuốc giảm đau trung ương, thuốc kích thích thần kinh trung ương 2 2
 

 

18

– Thí nghiệm chứng minh ảnh hưởng của đường đưa thuốc đến tác dụng của thuốc

– Thí nghiệm chứng minh tác dụng hấp phụ của than hoạt

 

 

2

 

 

2

19 Thí nghiệm chứng minh tác dụng chống co giật của Phenobarbital 2 2
20 Thí nghiệm chứng minh tác dụng chống hung hãn của Clorpromazin 2 2
21 Thí nghiệm chứng minh tác dụng giảm đau của Morphin 2 2
22 Thí nghiệm chứng minh tác dụng giảm đau của Diclofenac 2 2
 

23

Thí nghiệm chứng minh vị trí tác dụng của Petylentetrazol và Strychnin trên thần kinh trung ương 2 2
24 Thí nghiệm chứng minh tác dụng gây tê dẫn truyền của Procain 2 2
 

 

25

– Thí nghiệm chứng minh tác dụng gây mê của Thiopental

– Thí nghiệm chứng minh tác dụng lợi tiểu của Furosemid

– Thí nghiệm chứng minh tác dụng chống đông của heparin

 

 

3

 

 

3

Kiểm tra 3 3
Cộng 60 29 28 3
[/vc_row
]

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Thêm vào yêu thích
Số sinh viên: 1 student

Archive

Working hours

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed