Chuyển đến thanh công cụ

Dược liệu 2

  • Vị trí: Dược lý 2 là môn học chuyên ngành bắt buộc đối với Dược sỹ cao đẳng, trang bị cho sinh viên các kiến thức về dược động học, tác dụng, cơ chế tác dụng, tác dụng không mong muốn, chỉ định, chống chỉ định, chế phẩm và cách dùng, liều dùng của các thuốc thông dụng để có thể tư vấn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả cho người bệnh.
  • Điều kiện tiên quyết: Bệnh học và Hóa dược.
  • Tính chất: là môn học tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.
  • VỀ KIẾN THỨC: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đặc điểm dược động học, tác dụng, cơ chế tác dụng, tác dụng không mong muốn, chỉ định, chống chỉ định, chế phẩm và liều dùng của các thuốc được học.
  • VỀ KĨ NĂNG: Vận dụng kiến thức đã học vào việc tư vấn cho bệnh nhân sử dụng thuốc an toàn hợp lý và hiệu quả.
  • VỀ NĂNG LỰC TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM: Rèn luyện được tác phong thận trọng, tỉ mỉ, chính xác; trung thực trong học tập, trong đạo đức nghề nghiệp.

Nội dung môn học

1.     Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

Số TT

Tên chương, mục

Thời gian (giờ)

Tổng số Lý thuyết Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập Kiểm tra
 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Bài 1: THUỐC ĐIỀU TRỊ SUY TIM

1. Đại cương

1.1. Khái niệm

1.2. Cơ chế bệnh sinh của suy tim

1.3. Các loại suy tim

2. Các thuốc điều trị suy tim

2.1. Các glycosid trợ tim

2.2. Thuốc làm tăng co bóp cơ tim do làm tăng ampv

2.3. Các thuốc điều trị suy tim khác

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

   
 

 

2

Bài 2: THUỐC ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN NHỊP TIM

1. Đại cương

2. Một số thuốc thông dụng

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

3

Bài 3: THUỐC CHỐNG CƠN ĐAU THẮT NGỰC

1. Đại cương

1.1. Nguyên nhân cơn đau thắt ngực

1.2. Phân loại cơn đau thắt ngực

1.3. Phân loại thuốc điều trị cơn đau thắt ngực

2. Một số thuốc thông dụng

2.1. Thuốc cắt cơn

2.2. Các thuốc củng cố

2.3. Thuốc điều trị nhồi máu cơ tim

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

4

Bài 4: THUỐC ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP

1. Đại cương

1.1. Khái niệm bệnh tăng huyết áp

1.2. Cơ chế điều hòa tăng huyết áp

1.3. Phân loại các thuốc điều trị tăng huyết áp

2. Một số thuốc thông dụng

 

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Bài 5: THUỐC ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LIPID MÁU

1. Đại cương

1.1. Khái niệm về bệnh rối loạn lipid máu

1.2. Phân loại thuốc điều trị rối loạn lipid máu

2. Mốt số thuốc thông dụng

2.1. Thuốc làm giảm hấp thu và tăng thải trừ lipid

2.2. Thuốc làm giảm tổng hợp lipid

 

 

 

1

 

 

 

1

 

6 Bài 6: THUỐC LỢI TIỂU

1. Đại cương

1.1. Cơ chế vận chuyển của một số ion và nước khi qua thận

1.2. Phân loại thuốc lợi tiểu

2. Một số thuốc thông dụng

2.1. Thuốc lợi tiểu giảm K+ máu

2.2. Thuốc lợi tiểu giữ kali máu

2.3. Thuốc lợi tiểu thẩm thấu

1 1
7 Bài 7: THUỐC ĐIỀU TRỊ VIÊM LOÉT DẠ DÀY – TÁ TRÀNG

1. Đại cương

1.1. Sinh lý bệnh viêm loét dạ dày tá tràng

1.2. Phân loại thuốc điều trị viêm loét dạ dày – tá tràng

2. Một số thuốc thông dụng

 

4 2 2
8 Bài 8: THUỐC ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY, THUỐC NHUẬN TRÀNG, TẨY, LỢI MẬT THÔNG MẬT

1. Thuốc điều trị tiêu chảy

1.1. Nguyên nhân gây tiêu chảy

1.2. Phân loại thuốc điều trị tiêu chảy

1.3. Một số thuốc thông dụng

2. Thuốc nhuận tràng, tẩy

2.1. Khái niệm

2.2. Phân loại

2.3. Một số thuốc thông dụng

3. Thuốc lợi mật, thuốc thông mật

3.1. Thuốc lợi mật

3.2. Thuốc thông mật

3 1 2
9 Bài 9: THUỐC ĐIỀU TRỊ  HO

1. Đại cương

1.1. Khái niệm ho và thuốc điều trị ho

1.2. Phân loại thuốc điều trị ho

2. Một số thuốc thông dụng

1 1
10 Bài 10: THUỐC ĐIỀU TRỊ HEN PHẾ QUẢN

1. Đại cương

1.1. Khái niệm bệnh hen phế quản

1.2. Phân loại thuốc điều trị hen

2. Một số thuốc thông dụng

2.1. Thuốc làm giãn phế quản

2.2. Thuốc chống viêm

2 2
11 Bài 11: HORMON VÀ THUỐC ĐIỀU CHỈNH RỐI LOẠN NỘI TIẾT

1. Đại cương

1.1. Khái niệm

1.2. Đặc điểm chung

1.3. Chỉ định chung:

1.4. Phân loại

1.5. Cơ chế tác dụng của hormon

2. Một số hormone và thuốc điều chỉnh rối loạn nội tiết thông dụng

 

3 1 2
12 Bài 12: VITAMIN

1. Đại cương

1.1. Khái niệm

1.2. Vai trò

1.3. Nhu cầu về vitamin của cơ thể

1.4. Phân loại

2. Một số vitamin thông dụng

2.1. Vitamin tan trong dầu

2.2. Vitamin tan trong nước

5 2 3
13 Bài 13: THUỐC ĐIỀU TRỊ THIẾU MÁU VÀ THUỐC TÁC DỤNG TRÊN QUÁ TRÌNH ĐÔNG MÁU

1. Thuốc điều trị thiếu máu

1.1. Đại cương về bệnh thiếu máu

1.2. Thuốc điều trị thiếu máu

2. Thuốc tác dụng trên quá trình đông máu và tiêu fibrin

2.1. Cơ chế đông máu

2.2. Phân loại thuốc tác dụng trên quá trình đông máu

2.3. Một số thuốc thông dụng

4 2 2
14 Bài 14: DUNG DỊCH TIÊM TRUYỀN VÀ CÁC CHẾ PHẨM THAY THẾ HUYẾT TƯƠNG

1. Nước và các chất điên giải chính

1.1. Nước

1.2. Natri

1.3. Kali

1.4. Calci

2. Dung dịch tiêm truyền và các chế phẩm thay thế huyết tương

2.1. Phân loại

2.2. Một số chế phẩm thông dụng

4 2 2
15 Bài 15: THUỐC KHÁNG SINH

1. Đại cương

1.1. Khái niệm

1.2. Phân loại

1.3. Cơ chế tác dụng của kháng sinh

1.4. Nguyên tắc sử dụng kháng sinh

2. Một số thuốc thông dung

 

7 3 4
16 Bài 16: THUỐC KHÁNG NẤM

1. Đại cương

1.1. Vài nét về bệnh nấm

1.2. Phân loại thuốc trị nấm

2. Một số thuốc thông dụng

1 1
17 Bài 17: THUỐC KHÁNG VIRUS

1. Đại cương

1.1. Vài nét về virus

1.2. Chu kỳ sao chép của virus

1.3. Phân loại thuốc kháng virus

2. Một số thuốc thông dụng

2.1. Thuốc kháng virus Herpes

2.2. Thuốc kháng virus hô hấp

2.3. Thuốc kháng virus HIV

1 1
18 Bài 18: THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ

1. Đại cương

1.1. Đại cương về bệnh ung thư

1.2. Thuốc điều trị ung thư

2. Một số thuốc thông dụng

1 1
19 Bài 19: THUỐC ĐIỀU TRỊ LAO, PHONG

1. Đại cương

1.1. Lao và thuốc điều trị lao

1.2. Bệnh phong và thuốc điều trị phong

2. Một số thuốc thông dụng

1 1
20 Bài 20: THUỐC ĐIỀU TRỊ SỐT RÉT

1. Đại cương

1.1. Vài nét về bệnh sốt rét

1.2. Chu kỳ phát triển của ký sinh trùng sốt rét

1.3. Phân loại thuốc điều trị sốt rét

1.4. Phác đồ điều trị và dự phòng sốt rét

2. Một số thuốc thông dụng

1 1
21 Bài 21: THUỐC TRỊ GIUN SÁN

1. Đại cương

1.1. Vài nét về bệnh giun sán

1.2. Phân loại thuốc

2. Một số thuốc thông dụng

1 1
22 Bài 22: THUỐC DIỆT AMIP VÀ TRICHOMONAS

1. Đại cương

1.1. Vài nét về bệnh do amip và trichomonas

1.2. Chu kỳ phát triển của amip

1.3. Phân loại thuốc

2. Một số thuốc thông dụng

1 1
23 Nhận thức nhóm thuốc điều trị suy tim; thuốc điều trị rối loạn nhịp tim; thuốc chống cơn đau thắt ngực; thuốc điều trị rối loạn lipid máu 2 2
24 Nhận thức nhóm thuốc điều trị tăng huyết áp, thuốc lợi tiểu 2 2
25 Nhận thức nhóm thuốc tác dụng trên hệ hô hấp 2 2
26 Nhận thức nhóm thuốc kháng nấm; nhóm thuốc kháng virus 2 2
27 Nhận thức nhóm thuốc điều trị lao phong; thuốc điều trị sốt rét; thuốc diệt amip và Trichomonas 2 2
Kiểm tra 3 3
Cộng 60 30 27 3

 

 

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Thêm vào yêu thích
Số sinh viên: 1 student

Archive

Working hours

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed