Chuyển đến thanh công cụ

Dược liệu

  • Vị trí: Dược liệu là môn học chuyên ngành quan trọng trong chương trình đào tạo dược sĩ, giúp sinh viên tích lũy liến thức, rèn luyện kỹ năng về đặc điểm thực vật, thành phần hóa học, phương pháp chiết xuất và kiểm nghiệm, nhận biết, hướng dẫn sử dụng những nguyên liệu dùng làm thuốc có nguồn gốc thực vật và động vật.
  • Điều kiện tiên quyết: Thực vật Dược, Hóa dược
  • Tính chất: Dược liệu là môn học kết hợp giữa lý thuyết và thực hành
  • VỀ KIẾN THỨC: Môn học sẽ cung cấp những kiến thức bao gồm nguồn gốc, thành phần hóa học, các phương pháp kiểm nghiệm, tác dụng và công dụng của dược liệu (bao gồm các bộ phận của cây hoặc con vật và cả những hoạt chất chiết xuất từ dược liệu).
  • VỀ KĨ NĂNG: Thực hiện được đúng quy trình chiết xuất, kiểm nghiệm các hoạt chất có trong dược liệu, Nhận biết đúng và hướng dẫn sử dụng được các dược liệu và các chế phẩm từ dược liệu an toàn và hiệu quả.
  • VỀ NĂNG LỰC TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM: Hình thành phương pháp luận cơ bản để tự học tập nghiên cứu và tiếp cận với những dược liệu mới, theo chính sách chiến lược phát triển ngành Dược Việt Nam và thế giới.

Nội dung môn học

1.     Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

STT Tên Chương mục Thời gian  
Tổng số Lý thuyết Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập Kiểm tra
  LÝ THUYẾT        
1 Chương 1:

ĐẠI CƯƠNG VỀ DƯỢC LIỆU

1. Định nghĩa

2. Nội dung môn học

3. Tầm quan trọng của Dược liệu

4. Lịch sử môn học

5. Phương pháp thu hái, chế biến, bảo quản Dược liệu

5.1 Thu hái dược liệu

5.2. Ổn định dược liệu

5.3. Chế biến sơ bộ dược liệu

5.4. Bảo quản dược liệu

6. Các phương pháp kiểm nghiệm Dược liệu

6.1. Phương pháp cảm quan

6.2. Phương pháp vi học

6.3. Phương pháp vật lý:

6.4. Phương pháp hoá học:

6.5. Xác định độ ẩm.

6.6. Định lượng tro.

6.7. Phương pháp sắc ký.

 

13 1 12
2 Chương 2:

DƯỢC LIỆU CHỨA GLUCID

1. Định nghĩa và phân loại

1.1.  Tinh bột

1.2. Cellulose

1.3. Gôm – chất nhày- Pectin

2. Các dược liệu chứa glucid

 

6 1 5
3 Chương 3:

Dược liệu chứa glycosid (heterosid)

Bài 1: đại cương glycosid

1. Đại cương

2 phân loại glycosid

3. Tính chất của glycosid.

3.1. Lý tính

3.2. Hoá tính

4. Sự thủy phân Glycosid

5. Chiết xuất glycosid.

Bài 2: DƯỢC LIỆU CHỨA GLYCOSID TIM

1. Đại cương

1.1. Định nghĩa glycosid tim.

1.2. Phân bố trong thực vật

1.3. Cấu trúc hóa học

1.4. Sự liên quan giữa cấu trúc và tác dụng

1.5.Tính chất, định tính, định lượng

2. Các dược  liệu chứa Glycosid tim

Bài 3: DƯỢC LIỆU CHỨA SAPONIN

1. Đại cương

1.1. Định nghĩa

1.2. Cấu trúc hóa học

1.3. Phương pháp kiểm nghiệm Dược liệu chứa Saponin.

1.4. Chiết suất

1.5. Tác dụng và công dụng

2. Các dược liệu chứa Saponin

Bài 4: DƯỢC LIỆU CHỨA ANTHRANOID

1. Đại cương

1.1 Khái niệm vê Anthranoid (Anthraquinon)

1.2. Phân loại

1.3. Tính chất, định tính, định lượng

1.4. Chiết xuất

1.5. Tác dụng và công dụng 

2. Các dược liệu chứa anthranoid:

Bài 5: DƯỢC LIỆU CHỨA FLAVONOID

1. Đại cương

1.1. Khái niệm chung về flavonoid

1.2. Phân loại Flavonoid

1.3. Tính chất, định tính, định lượng

1.4. Chiết xuất

1.5. Tác dụng sinh học của Flavonoid

2. Các dược liệu chứa flavonoid

Bài 6: DƯỢC LIỆU CHỨA COUMARIN

1. Đại cương

1.1.Khái niệm chung vê Coumarin

1.2. Phân loại Coumarin

1.3. Đặc điểm về cấu trúc

1.4. Tính chất, định tính, định lượng

1.5. Chiết xuất

1.6. Tác dụng và công dụng

2. Các dược liệu chứa Courmarin

Bài 7: DƯỢC LIỆU CHỨA TANIN

1. Đại cương

1.1. Khái niệm chung về Tanin

1.2. Phân loại

1.3. Chiết xuất

1.4. Tính chất, định tính và định lượng

1.5. Tác dụng và công dụng

2. Các  dược liệu chứa Tanin

28

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

8

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

20

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

4 Chương  4: DƯỢC LIỆU CHỨA ACID HỮU CƠ

1. Đại cương

1.1. Định nghĩa.

1.2. Phân loại

1.3. Chiết tách và xác định Acid hữu cơ

1.4. Vai trò của acid hữu cơ trong cây

1.5. Công dụng của các acid hữu cơ

2. Các dược liệu chứa Acid hữu cơ

3 1 2
5 Chương 5: DƯỢC LIỆU CHỨA ALCALOID

1. Đại cương

1.1. Khái niệm về Alcaloid

1.2. Danh pháp

1.3. Tính chất, định tính và định lượng

1.4. Chiết xuất, tinh chế và phân lập

1.5. Tầm quan trọng của Dược liệu chứa Alcaloid

2. Các dược liệu chứa Alcaloid

10 4 6
6 Chương 6: DƯỢC LIỆU CHỨA TINH DẦU

1. Đại cương

1.1. Định nghĩa

1.2. Thành phần cấu tạo

1.3. Tính chất lý, hóa

1.4. Xác định hàm lượng tinh dầu trong dược liệu

1.5. Kiểm nghiệm tinh dầu:

1.6. Trạng thái thiên nhiên và vai trò của tinh dầu đối với cây

1.7. Tác dụng sinh học và ứng dụng của tinh dầu:

2. Các dược liệu chứa tinh dầu

7 2 5
7 Chương 7: DƯỢC LIỆU CHỨA CHẤT NHỰA

1. Đại cương

1.1. Định nghĩa

1.2. Phân loại

1.3. Thành phần cấu tạo

1.3. Chiết xuất

1.4. Công dụng

2. Các dược liệu chứa chất nhựa

1 1 0
8 Chương 8: DƯỢC LIỆU CHỨA LIPID

1 Đại cương

1.1. Định nghĩa và phân loại

1.2. Nguồn gốc và phân bố

1.3. Thành phần cấu tạo

1.4. Tính chất

1.5. Kiểm nghiệm

1.6. Định lượng dầu mỡ trong Dược liệu

1.7. Công dụng của dầu mỡ

2. Các dược liệu chứa lipid

2 1 1
9 Chương 9: ĐỘNG VẬT LÀM 2 1 1
Kiểm tra 3 3
  TỔNG 75 20 52 3
[/vc_row
]

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Thêm vào yêu thích
Số sinh viên: 1 student

Archive

Working hours

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed