Chương trình khung cao đẳng điều dưỡng

 •   18/03/2019 06:02:00 AM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH DƯỢC HỆ TRUNG LÊN ĐẠI HỌC

 •   18/03/2019 04:50:00 AM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH DƯỢC HỆ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

 •   18/03/2019 04:48:00 AM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG HỆ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

 •   18/03/2019 04:41:00 AM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG hệ Trung cấp lên Đại học

 •   18/03/2019 04:39:00 AM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0

tải xuống (2)

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH Y TẾ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU

 •   17/01/2019 08:59:00 PM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH Y TẾ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU
 

dược

Giới thiệu chương trình đào tạo ngành Cao đẳng Dược

 •   28/03/2018 04:35:00 PM
 •   Đã xem: 168
 •   Phản hồi: 0

Đào tạo người Dược sĩ trình độ Cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản về dược để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên ngành

điều dưỡng

Giới thiệu chương trình đào tạo Cao đẳng Điều dưỡng

 •   28/03/2018 04:21:00 PM
 •   Đã xem: 139
 •   Phản hồi: 0

Đào tạo người điều dưỡng trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề điều dưỡng ở trình độ cao đẳng, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

xet nghiệm

Giới thiệu chương trình đào tạo Cao đẳng Hộ sinh

 •   28/03/2018 04:11:00 PM
 •   Đã xem: 111
 •   Phản hồi: 0

Đào tạo người hộ sinh trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề Hộ sinh ở trình độ cao đẳng, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giới thiệu chương trình đào tạo ngành Cao đẳng Xét nghiệm

Giới thiệu chương trình đào tạo ngành Cao đẳng Xét nghiệm

 •   28/03/2018 03:34:00 PM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0

Đào tạo trình độ Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm y học có kiến thức về khoa học cơ bản, y học cơ sở, kiến thức và kỹ năng chuyên ngành để thực hiện kỹ thuật xét nghiệm thuộc nhiều lĩnh vực

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây