Chương trình đào tạo Cao đẳng Dược lên Đại học hệ chính quy

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH DƯỢC HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

ÁP DỤNG CHO ĐỐI TƯỢNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG TRỞ LÊN

Chương trình CĐ – ĐH NGÀNH DƯỢC

TT Tên học phần        TC Lý thuyết Thực hành Kỳ học
1 Vật lý đại cương 2 2 Kỳ 1
2 Hóa vô cơ II 4 3 1 Kỳ 1
3 Sinh học đại cương 2 2 Kỳ 1
4 Môi trường 2 2 Kỳ 1
5 Vi sinh 1 1 Kỳ 1
6 Ký sinh 1 1 Kỳ 1
7 Sinh lý bệnh và miễn dịch 2 2 Kỳ 1
8 Dược liệu I 2 2 Kỳ 1
9 Ngoại ngữ 1 4 Kỳ 1
Cộng (1) 20
1 Dược học cổ truyền 1 1 Kỳ 2
2 Hóa lý dược 3 3 Kỳ 2
3 Hóa hữu cơ II 4 3 1 Kỳ 2
4 Hóa phân tích II 4 3 1 Kỳ 2
5 Dược liệu II 2 2 Kỳ 2
6 Ngoại ngữ 2 4 Kỳ 2
7 Kỹ năng giao tiếp 1 Kỳ 2
8 Độc chất học 1 1 Kỳ 2
Cộng (2) 20
1 Hóa dược II 4 3 1 Kỳ 3
2 Bào chế và sinh dược học 4 3 1 Kỳ 3
3 Dược lý II 3 3 Kỳ 3
4 Thực hành dược khoa 1 1 Kỳ 3
5 Dược động học 2 2 Kỳ 3
6 Sản xuất thuốc 1 2 2 Kỳ 3
7 Sản xuất thuốc 2 2 2 Kỳ 3
8 Dược xã hội học 2 2 Kỳ 3
Cộng (3) 20
1 Sản xuất thuốc 3 3 2 1 Kỳ 4
2 Nhóm các Thực hành tốt (GMP,GSP,GDP,GPP,GLP,GACP) 2 2 Kỳ 4
3 Thực hành về quản lý và cung ứng thuốc (bệnh viện, nhà thuốc, công ty) 1 1 Kỳ 4
4 Thực hành sản xuất thuốc tại các xi nghiệp dược phẩm 1 1 Kỳ 4
5 Sản xuất thuốc từ dược liệu 2 1 1 Kỳ 4
d- Kiến thức chuyên ngành tự chọn 6 Kỳ 4
Chuyên ngành 1: “Quản lý và cung ứng thuốc”
1 Đảm bảo chất lượng thuốc 1 1
2 Bảo hiểm y tế 1 1
3 Dược cộng đồng 1 1
4 Thông tin & cảnh giác dược 1 1
5 Quản lý dược bệnh viện 1 1
6 Mỹ phẩm và thực phẩm chức năng 1 1
Chuyên ngành 2: “công nghệ dược phẩm”
1 Các hệ thống trị liệu mới 1 1
2 Phương pháp nghiên cứu dược liệu 1 1
3 Một số phương pháp phân tích bằng quang phổ 1 1
4 Nghiên cứu và phát triển thuốc mới 1 1
5 Độ ổn định của thuốc 1 1
6 Bao bì dược phẩm 1 1
f- Thực tập cuối khóa và làm luận văn tốt nghiệp (Sinh viên không làm luận văn tốt nghiệp phải tích lũy đủ các điều kiện sau) 8 Kỳ 4
1 Dược lý – dược lâm sàng 2
2 Hóa dược 2
3 Bào chế và sinh dược học 2
4 Tổ chức quản lý dược 2
Cộng (4) 23

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *