Chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng hệ Trung cấp lên Đại học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG HỆ CHÍNH QUY (Dành cho HV đã tốt nghiệp trung cấp Điều dưỡng)

TT Tên học phần        TC
I Kiến thức đại cương 14
1 Triết học Mác – Lê Nin 2
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
3 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 2
4 Giáo dục quốc phòng – an ninh 4
5 Giáo dục thể chất 4
II Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 88
a Kiến thức khoa học cơ bản 10
1 Hóa học – Hóa sinh 2
2 Sinh học -di truyền 2
3 Vật lý và lý sinh 2
4 Vi sinh- Ký sinh trùng 2
5 Dịch tễ học 2
b Kiến thức cơ sở của Ngành 26
1 Giải phẫu – Mô 2
2 Sinh lý 2
3 Sinh lý bệnh – Miễn dịch 2
4 Dinh dưỡng – Tiết chế 2
5 Sức khỏe môi trường 2
6 Dược lý 2
7 Sức khỏe –Nâng cao sức khỏe & hành vi con người 1
8 Lãnh đạo và quản lý điều dưỡng 2
9 Điều dưỡng cơ cơ sở 1 4
10 Điều dưỡng cơ cơ sở 2 3
11 Đánh giá thể chất 2
12 Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành ĐD 2
c Kiến thức Ngành 37
1 Chăm sóc SK người lớn bệnh Nội khoa 1 4
2 Chăm sóc SK người lớn bệnh Nội  khoa 2 3
3 Chăm sóc SK người lớn bệnh Ngoại khoa 1 4
4 Chăm sóc SK người lớn bệnh Ngoại khoa 2 3
5 Sơ cấp cứu ban đầu và cấp cứu thảm họa 2
6 Sức khỏe phụ nữ, bà mẹ, gia đình và chăm sóc điều dưỡng 1
7 Chăm sóc SK phụ nữ, bà mẹ và trẻ sơ sinh 2
8 Chăm sóc SK trẻ em 2
9 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng 1
10 Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi 2
11 Chăm sóc sức khỏe tâm thần 1
12 Chăm sóc sức khỏe người bệnh Truyền nhiễm 2
13 Chăm sóc người bệnh cấp cứu và hồi sức tích cực 2
14 Chăm sóc cho người cần được Phục hồi chức năng 2
15 Chăm sóc giảm nhẹ 2
16 Dược lâm sàng 2
17 Y học cổ truyền 2
d Kiến thức chuyên ngành tự chọn (SV chọn 4 trong 12 tín chỉ) 4
1 Điều dưỡng  phòng mổ 2
2 Chăm sóc hồi sức tích cực trẻ em 2
3 Chăm sóc người bệnh ung thư 2
4 Chăm sóc người bệnh chuyên khoa Tai- Mũi – Họng 2
5 Chăm sóc người bệnh chuyên khoa Mắt 2
6 Chăm sóc người bệnh chuyên khoa Răng- Hàm -Mặt 2
đ  Kiến thức Y xã hội học 11
1 Định hướng ngành và học thuyết điều dưỡng 1
2 Pháp luật – Tổ chức y tế 1
3 Tâm lý y học – Đạo đức y học 1
4 Kỹ năng giao tiếp Giao tiếp trong thực hành ĐD 2
5 Giáo dục sức khỏe trong thực hành  Điều dưỡng 2
6 Xác suất – Thống kê trong y sinh học 2
7 Nghiên cứu ĐD và thực hành dựa trên bằng chứng 2
III Kiến thức bổ trợ 38
1 Ngoại ngữ (Tiếng Anh thông dụng và chuyên ngành/điều dưỡng) 24
2 Kỹ năng công nghệ thông tin 14
IV Thực tập nghề nghiệp và xét tốt nghiệp ( hoặc khóa luận) 10
1 Thực tập nghề nghiệp 4
2 Thi một số học phần/ hoặc làm khóa luận 6
TỔNG CỘNG 150
TT Tên học phần        TC
I Kiến thức đại cương 0
II Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 69
a Kiến thức khoa học cơ bản 0
b Kiến thức cơ sở của Ngành 15
1 Giải phẫu – Mô 2
2 Sinh lý 2
3 Dinh dưỡng – Tiết chế 2
4 Sức khỏe môi trường 1
5 Dược lý 2
6 Điều dưỡng cơ cơ sở 1 2
7 Điều dưỡng cơ cơ sở 2 2
8 Đánh giá thể chất 1
9 Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành ĐD 1
c Kiến thức Ngành 9
1 Chăm sóc SK người lớn bệnh Nội khoa 1 2
2 Chăm sóc SK người lớn bệnh Nội  khoa 2 2
3 Chăm sóc SK người lớn bệnh Ngoại khoa 1 2
4 Chăm sóc SK người lớn bệnh Ngoại khoa 2 2
6 Chăm sóc sức khỏe người bệnh Truyền nhiễm 1
d Kiến thức chuyên ngành 0
đ  Kiến thức Y xã hội học 0
III Kiến thức bổ trợ 30
1 Ngoại ngữ (Tiếng Anh thông dụng và chuyên ngành/điều dưỡng) 16
2 Kỹ năng công nghệ thông tin 14
IV Thực tập nghề nghiệp và thi tốt nghiệp ( hoặc khóa luận) 15
1 Thực tập nghề nghiệp 10
2 Thi  tốt nghiệp 5
TỔNG CỘNG

 

TT Tên học phần TC LT TH
I Kiến thức đại cương 0
II Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 67
a Kiến thức khoa học cơ bản 10 5 5
1 Hóa học – Hóa sinh 2 1 1
2 Sinh học -di truyền 2 1 1
3 Vật lý và lý sinh 2 1 1
4 Vi sinh- Ký sinh trùng 2 1 1
5 Dịch tễ học 2 1 1
b Kiến thức cơ sở của Ngành 12 6 6
1 Sinh lý bệnh – Miễn dịch 2 1 1
2 Sức khỏe môi trường 1 1
3 Sức khỏe –Nâng cao sức khỏe & hành vi con người 1 1
4 Lãnh đạo và quản lý điều dưỡng 2 1 1
5 Điều dưỡng cơ cơ sở 1 2 1 1
6 Điều dưỡng cơ cơ sở 2 2 1 1
7 Đánh giá thể chất 1 1
8 Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành ĐD 1 1
c Kiến thức Ngành 30 17 13
1 Chăm sóc SK người lớn bệnh Nội khoa 1 2 1 1
2 Chăm sóc SK người lớn bệnh Nội  khoa 2 2 1 1
3 Chăm sóc SK người lớn bệnh Ngoại khoa 1 2 1 1
4 Chăm sóc SK người lớn bệnh Ngoại khoa 2 2 1 1
5 Sơ cấp cứu ban đầu và cấp cứu thảm họa 2 1 1
6 Sức khỏe phụ nữ, bà mẹ, gia đình và chăm sóc điều dưỡng 1 1
7 Chăm sóc SK phụ nữ, bà mẹ và trẻ sơ sinh 2 1 1
8 Chăm sóc SK trẻ em 2 1 1
9 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng 1 1
10 Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi 2 1 1
11 Chăm sóc sức khỏe tâm thần 1 1
12 Chăm sóc sức khỏe người bệnh Truyền nhiễm 1 1
13 Chăm sóc người bệnh cấp cứu và hồi sức tích cực 2 1 1
14 Chăm sóc cho người cần được Phục hồi chức năng 2 1 1
15 Chăm sóc giảm nhẹ 2 1 1
16 Dược lâm sàng 2 1 1
17 Y học cổ truyền 2 1 1
d Kiến thức chuyên ngành tự chọn (SV chọn 4 trong 12 tín chỉ) 4
1 Điều dưỡng  phòng mổ 2 1 1
2 Chăm sóc hồi sức tích cực trẻ em 2 1 1
3 Chăm sóc người bệnh ung thư 2 1 1
4 Chăm sóc người bệnh chuyên khoa Tai- Mũi – Họng 2 1 1
5 Chăm sóc người bệnh chuyên khoa Mắt 2 1 1
6 Chăm sóc người bệnh chuyên khoa Răng- Hàm -Mặt 2 1 1
đ  Kiến thức Y xã hội học 11 7 4
1 Định hướng ngành và học thuyết điều dưỡng 1 1
2 Pháp luật – Tổ chức y tế 1 1
3 Tâm lý y học – Đạo đức y học 1 1
4 Kỹ năng giao tiếp Giao tiếp trong thực hành ĐD 2 1 1
5 Giáo dục sức khỏe trong thực hành  Điều dưỡng 2 1 1
6 Xác suất – Thống kê trong y sinh học 2 1 1
7 Nghiên cứu ĐD và thực hành dựa trên bằng chứng 2 1 1
III Kiến thức bổ trợ 8
1 Ngoại ngữ (Tiếng Anh thông dụng và chuyên ngành/điều dưỡng) 8
IV Thực tập nghề nghiệp và xét tốt nghiệp ( hoặc khóa luận) 8
1 Thực tập nghề nghiệp 4
2 Thi  một số học phần/ hoặc làm khóa luận 4
TỔNG CỘNG 83

 

 

 

 

TT Tên học phần TC
I Kiến thức đại cương 0
1
2
3
4
5
II Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 69
a Kiến thức khoa học cơ bản 0
1
2
3
4
5
b Kiến thức cơ sở của Ngành 15
1 Giải phẫu – Mô 2
2 Sinh lý 2
3
4 Dinh dưỡng – Tiết chế 2
5 Sức khỏe môi trường 1
6 Dược lý 2
7
8
9 Điều dưỡng cơ cơ sở 1 2
10 Điều dưỡng cơ cơ sở 2 2
11 Đánh giá thể chất 1
12 Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành ĐD 1
c Kiến thức Ngành 9
1 Chăm sóc SK người lớn bệnh Nội khoa 1 2
2 Chăm sóc SK người lớn bệnh Nội  khoa 2 2
3 Chăm sóc SK người lớn bệnh Ngoại khoa 1 2
4 Chăm sóc SK người lớn bệnh Ngoại khoa 2 2
5
6
7
8
9
10
11
12 Chăm sóc sức khỏe người bệnh Truyền nhiễm 1
13
14
15
16
17
d Kiến thức chuyên ngành 0
đ  Kiến thức Y xã hội học 0
III Kiến thức bổ trợ 30
1 Ngoại ngữ (Tiếng Anh thông dụng và chuyên ngành/điều dưỡng) 16
2 Kỹ năng công nghệ thông tin 14
IV Thực tập nghề nghiệp và thi tốt nghiệp ( hoặc khóa luận) 15
1 Thực tập nghề nghiệp 10
2 Thi  tốt nghiệp 5
TỔNG CỘNG

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *