Chương trình đào tạo ngành Dược hệ Trung lên Đại học

TT Tên học phần        TC Lý thuyết Thực hành Kỳ học
1 Toán cao cấp và xác suất thống kê 3 3 Kỳ 1
2 Vật lý đại cương 4 3 1 Kỳ 1
3 Hóa vô cơ I 2 1 1 Kỳ 1
4 Sinh học đại cương 3 2 1 Kỳ 1
5 Môi trường 2 2 Kỳ 1
6 Hóa hữu cơ I 2 1 1 Kỳ 1
7 Ngoại ngữ 1 4 Kỳ 1
Cộng (1) 20
1 Ngoại ngữ 2 4
2 Hóa sinh 3 2 1 Kỳ 2
3 Hóa vô cơ II 3 2 1 Kỳ 2
4 Hóa hữu cơ II 3 2 1 Kỳ 2
5 Hóa phân tích I 2 2 Kỳ 2
6 Dược học cổ truyền 1 1 Kỳ 2
7 Sinh lý 2 2 Kỳ 2
8 Vi sinh 2 1 1 Kỳ 2
Cộng (2) 20
1 Hóa phân tích II 2 2 Kỳ 3
2 Giải phẫu 2 2 Kỳ 3
3 Ký sinh 2 1 1 Kỳ 3
4 Sinh lý bệnh và miễn dịch 2 2 Kỳ 3
5 Hóa lý dược 4 3 1 Kỳ 3
6 Bệnh học 3 3 Kỳ 3
7 Thực vật dược 2 1 1 Kỳ 3
8 Dược liệu 3 2 1 Kỳ 3
Cộng (3) 20
1 Hóa dược II 3 2 1 Kỳ 4
2 Bào chế và sinh dược học I 3 2 1 Kỳ 4
3 Bào chế và sinh dược học II 3 2 1 Kỳ 4
4 Pháp chế dược 3 2 1 Kỳ 4
5 Dược lý II 3 2 1 Kỳ 4
6 Dược lâm sàng 3 3 Kỳ 4
7 Dược động học 2 2 Kỳ 4
Cộng (4) 20
1 Kiểm nghiệm dược phẩm 3 2 1 Kỳ 5
2 Độc chất học 1 1 Kỳ 5
3 Thực hành dược khoa 1 1 Kỳ 5
4 Sản xuất thuốc 1 2 2 Kỳ 5
5 Sản xuất thuốc 2 3 2 Kỳ 5
6 Sản xuất thuốc 3 2 2 1 Kỳ 5
7 Dược xã hội học 2 2 Kỳ 5
8 Kinh tế doanh nghiệp 2 2 Kỳ 5
9 Nhóm các Thực hành tốt (GMP,GSP,GDP,GPP,GLP,GACP) 2 2 Kỳ 5
10 Marketing và thị trường dược phẩm 2 2 Kỳ 5
Cộng (5) 20
1 Thực hành về quản lý và cung ứng thuốc (bệnh viện, nhà thuốc, công ty) 2 2 Kỳ 6
2 Thực hành sản xuất thuốc tại các xi nghiệp dược phẩm 2 2 Kỳ 6
3 Sản xuất thuốc từ dược liệu 2 1 1 Kỳ 6
4 Kiến thức chuyên ngành tự chọn 6 6 Kỳ 6
Chuyên ngành 1: “Quản lý và cung ứng thuốc”
1 Đảm bảo chất lượng thuốc 1 1
2 Bảo hiểm y tế 1 1
3 Dược cộng đồng 1 1
4 Thông tin & cảnh giác dược 1 1
5 Quản lý dược bệnh viện 1 1
6 Mỹ phẩm và thực phẩm chức năng 1 1
Chuyên ngành 2: “công nghệ dược phẩm”
1 Các hệ thống trị liệu mới 1 1
2 Phương pháp nghiên cứu dược liệu 1 1
3 Một số phương pháp phân tích bằng quang phổ 1 1
4 Nghiên cứu và phát triển thuốc mới 1 1
5 Độ ổn định của thuốc 1 1
6 Bao bì dược phẩm 1 1
f- Thực tập cuối khóa và làm luận văn tốt nghiệp (Sinh viên không làm luận vân tốt nghiệp phải tích lũy đủ các điều kiện sau) 8 Kỳ 6
1 Dược lý – dược lâm sàng 2
2 Hóa dược 2
3 Bào chế và sinh dược học 2
4 Tổ chức quản lý dược 2
Cộng (6) 20
TỔNG CỘNG (1+2+3+4+5+6) 120

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *