Có nên bỏ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia?

(GDVN) – Việc tổ chức kỳ thi để cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông là cần thiết để đánh giá mức độ đạt chuẩn giáo dục phổ thông của học sinh.
LTS: Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (viết tắt là Thường trực Ủy ban) vừa có báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi).
Trong đó, có đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng, được dư luận đặc biệt quan tâm, được gửi đến các Đại biểu Quốc hội chuyên trách.
Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam trích đăng một số ý kiến quan trọng trong báo cáo giải trình này.

Có một hoặc nhiều bộ sách giáo khoa

Một số ý kiến đề nghị quy định một chương trình nhiều sách giáo khoa, nhưng cũng có ý kiến đề nghị xây dựng một chương trình, một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước.
Đại biểu góp ý về dự án Luật giáo dục (sửa đổi) tại buổi tiếp xúc cử tri ngành giáo dục của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng
Đại biểu góp ý về dự án Luật giáo dục (sửa đổi) tại buổi tiếp xúc cử tri ngành giáo dục của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng
Về quy định chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Thường trực Ủy ban cho rằng, hiện nay quy định về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông  trong dự thảo Luật đã cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 88/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
Theo đó, việc giảng dạy và học tập phổ thông, chuyển từ nền giáo dục thiên về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển phẩm chất và năng lực, hài hoà đức, trí, thể, mỹ và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh.
Chương trình giáo dục phổ thông xác nhận mục tiêu, nội dung giáo dục, yêu cầu về phẩm chất và năng lực học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trên cơ sở kết quả thẩm định của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục.Việc xây dựng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông dựa trên  nguyên tắc là chương trình giáo dục phổ thông là pháp lệnh, thống nhất trong toàn quốc.
Sách giáo khoa triển khai chương trình giáo dục phổ thông, cụ thể hóa các yêu cầu của chương trình và định hướng về phương pháp giảng dạy, cách thức kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, ban hành sách giáo khoa trên cơ sở được thẩm định bởi Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa.
Thường trực Ủy ban đề nghị giữ như quy định dự thảo Luật về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
Theo đó, chương trình giáo dục phổ thông được thực hiện thống nhất trong toàn quốc, mỗi môn học có một hoặc một số sách giáo khoa. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về chất lượng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định Bộ Giáo dục và Đào tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa; Quy định cụ thể về Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông và Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa; Làm rõ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa, việc thí điểm chính sách mới trong giáo dục.
Thường trực Ủy ban cho rằng, trên nguyên tắc chương trình giáo dục phổ thông là pháp lệnh thống nhất trong cả nước, thì chủ trương xã hội hoá việc biên soạn sách giáo khoa để bảo đảm mỗi môn học có một hoặc một số sách giáo khoa là rất cần thiết, tránh độc quyền trong việc biên soạn, phát hành sách giáo khoa. Cũng như tạo điều kiện Bộ Giáo dục và Đào tập trung vào công tác quản lý nhà nước.
Để đảm bảo chất lượng sách giáo khoa và khách quan trong biên soạn, chọn lựa sách giáo khoa cho tại cơ sở giáo dục, dự thảo Luật quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về chất lượng sách giáo khoa và quy định quy trình biên soạn, thẩm định, phát hành và quy trình chọn lựa sách giáo khoa tại cơ sở giáo dục.
Về quy định cụ thể Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông và Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa:
Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo quy định một điều riêng về Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông, Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa (Điều 33).
Đồng thời dự thảo Luật quy định Chính phủ trình Quốc hội trước khi quyết định những chủ trương về cải cách nội dung chương trình của một cấp học;
Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi quyết định việc áp dụng đại trà đối với chính sách mới trong giáo dục đã được thí điểm thành công mà việc áp dụng đại trà sẽ ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ học tập của công dân trong phạm vi cả nước (Điều 103).
Có nên bỏ kỳ thi quốc gia?
Một số ý kiến đại biểu đề nghị bỏ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, chỉ thực hiện kỳ thi tuyển sinh vào cao đẳng, đại học;
Có ý kiến đề nghị vẫn giữ kỳ tốt nghiệp trung học phổ thông và giao các địa phương thực hiện.
Cung cấp dữ liệu quốc gia cho việc nghiên cứu, xây dựng, điều chỉnh chính sách giáo dục và tuyển sinh đại học, tạo hành lang pháp lý để thể chế hóa giáo dục thường xuyên trong tương lai.Thường trực Ủy ban cho rằng, việc tổ chức kỳ thi để cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông là cần thiết để đánh giá mức độ đạt chuẩn giáo dục phổ thông của học sinh, điều chỉnh việc dạy học và kiểm tra đánh giá quá trình giáo dục phổ thông;
Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật chỉ đặt ra thi tốt nghiệp phổ thông, không quy định phương thức và quy mô tổ chức. Việc tuyển sinh cao đẳng, đại học của các cơ sở giáo dục được thực hiện theo cơ chế tự chủ quy định bởi Luật Giáo dục Đại học và Luật giáo dục Nghề nghiệp.
Nguồn: Giaoduc.net.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *