Category Archives: Đào tạo

THÔNG BÁO: LỊCH ÔN TẬP VÀ CẤP CHỨNG CHỈ THẨM MỸ 12/2021

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ Y – DƯỢC VIỆT NAM THÔNG BÁO:     LỊCH ĐÀO TẠO – KIỂM TRA TAY NGHỀ THẨM MỸ TRỰC TUYẾN –      CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THẨM MỸ THÁNG 11/2021 NHƯ SAU: 1. Các ngành nghề: – Phun thêu Thẩm mỹ – Chăm sóc da – Tập…

TRUNG CẤP HÀN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Kèm theo QĐ số 70/QĐ-TCCN-YKTW ngày 30/11/2020 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Công nghệ – Y khoa Trung ương)   Tên ngành, nghề: Hàn Mã ngành, nghề: 5520123 Trình độ đào tạo: Trung cấp Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Người có bằng tốt nghiệp THCS…

TRUNG CẤP KỸ THUẬT PHỤC HÌNH RĂNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số 156/QĐ-TCCN-YKTW ngày 20 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Trung cấp Công nghệ – Y khoa Trung ương)   Tên ngành, nghề:                  Kỹ thuật phục hình răng Mã ngành, nghề:                  5720605 Trình độ đào tạo:                 Trung cấp Hình thức đào…

TRUNG CẤP HỘ SINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số 156/QĐ-TCCN-YKTW ngày 20 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Trung cấp Công nghệ – Y khoa Trung ương)   Tên ngành, nghề: Hộ sinh Mã ngành, nghề: 5720502 Trình độ đào tạo: Trung cấp Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung…

TRUNG CẤP ĐIỀU DƯỠNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành theo Quyết định số 156/QĐ-TCCN-YKTW ngày 20/12/2020 của Hiệu trưởng trường Trung cấp Công nghệ – Y khoa Trung ương)   Tên ngành, nghề: Điều dưỡng Mã ngành, nghề: 5720301 Trình độ đào tạo: Trung cấp Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Người có bằng…

TRUNG CẤP KỸ THUẬT VẬT LÝ TRỊ LIỆU VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số 156/QĐ-TCCN-YKTW ngày 20 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Trung cấp Công nghệ – Y khoa Trung ương)   Tên ngành, nghề: Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng Mã ngành, nghề: 5720604 Trình độ đào tạo: Trung…

TRUNG CẤP Y SỸ Y HỌC CỔ TRUYỀN

CHƯƠNG TRÌNH  ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (Ban hành kèm theo Quyết định số 156/QĐ-TCCN-YKTW ngày 20 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Trung cấp Công nghệ – Y khoa Trung ương)   Tên ngành, nghề:                  Y sỹ y học cổ truyền Mã ngành, nghề:                  5720102 Trình độ đào tạo:                …

TRUNG CẤP TẠO MẪU VÀ CHĂM SÓC SẮC ĐẸP

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số 156/QĐ-TCCN-YKTW ngày 20 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Trung cấp Công nghệ – Y khoa Trung ương)   Tên ngành/ nghề:        Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp Mã ngành:                   5810402 Trình độ đào tạo:        Trung cấp Hình thức đào…

TRUNG CẤP VĂN THƯ HÀNH CHÍNH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số 156/QĐ-TCCN-YKTW ngày 20 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Trung cấp Công nghệ – Y khoa Trung ương)     Tên ngành, nghề: Văn thư hành chính Mã ngành, nghề:  5320301 Trình độ đào tạo: Trung cấp Hình thức đào tạo:  Chính…

TRUNG CẤP KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số 156/QĐ-TCCN-YKTW ngày 20 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Trung cấp Công nghệ – Y khoa Trung ương)   Tên ngành, nghề:                         Kỹ thuật Chế biến món ăn Mã ngành, nghề:                          5810207 Trình độ đào tạo:                         Trung cấp Hình thức…