Giới thiệu về ngành trung cấp khuyến nông lâm năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 216a/QĐ-YDC ngày 01 tháng  11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam)

 Mã ngành, nghề: 5620121

Mục tiêu chương trình

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Khuyến Nông Lâm được thiết kế để đào tạo người học trở thành cán bộ kỹ thuật Khuyến Nông Lâm trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Định hướng nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp đạt trình độ Trung cấp chuyên nghiệp Khuyến nông lâm, người học có khả năng làm việc trong hệ thống khuyến nông nhà nước và các tổ chức khác: hợp tác xã, viện trường, trạm nông lâm, trạng trại…

Văn bằng

Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Trung cấp Khuyến nông lâm hệ chính quy của Trường Cao đẳng Công nghệ Y Dược Việt Nam theo đúng quy định của Bộ Lao động TB&XH.

Văn bằng có giá trị học liên thông lên Cao đẳng hoặc Đại học trên toàn quốc.

Cấu trúc chương trình (Khung chương trình)

– Số lượng môn học, mô đun: 35

– Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 59 Tín chỉ

– Khối lượng các môn học chung/đại cương: 180 giờ

– Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1245 giờ

– Khối lượng lý thuyết: 402 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1023 giờ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *