TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ Y – DƯỢC VIỆT NAM

  • Địa chỉ: số 116 Nguyễn Huy Tưởng, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
  • Tell: 083.663.3335090.448.8955
  • Fanpage: https://www.facebook.com/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-Cao-%C4%90%E1%BA%B3ng-C%C3%B4ng-Ngh%E1%BB%87-Y-D%C6%B0%E1%BB%A3c-Vi%E1%BB%87t-Nam-103201504942148/
  • Hotline: 083.663.3335090.448.8955
  • Website www.yduocvietnam.com.vn
  • Email: [email protected]