Một số thành tích đạt được của Đoàn Thanh niên

               Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam

STT Cờ

Bằng khen

Cup/huy chương

Nội dung

Đơn vị khen tặng Năm Ghi chú
1 x Giải nhì đồng đội nữ Giải việt dã – chạy vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng 2005
2 x Giải nhì toàn đoàn Giải việt dã – chạy vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng 2005
3 x Giải nhì đồng đội nam Giải việt dã – chạy vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng 2005
4 x Giải nhất toàn đoàn giải việt giả truyền thống Ban tổ chức lể hội Đình làng Hòa Mỹ 2006
5 x Giải nhì đồng đội nam Giải bóng đá mini học sinh trung cấp chuyên nghiệp Sở giáo dục và đào tạo thành phố Đà Nẵng 2006
6 x Giải nhất đồng đội nữ Giải việt dã – chạy vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng 2006
7 x Giải nhất toàn đoàn Giải việt dã – chạy vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng 2006
8 x Giải nhì đồng đội nam Giải việt dã – chạy vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng 2006
9 x Đơn vị tiên tiến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi UBND quận Liên Chiểu 2006
10 x Giải nhì bóng đá, bóng chuyền sinh viên toàn quốc BTC Đại hội TDTT sinh viên toàn quốc 2007
11 x Giải nhất đồng đội nam Giải việt dã – chạy vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng 2007
12 x Giải nhất toàn đoàn Giải việt dã – chạy vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng 2007
13 x Giải ba đồng đội nữ Giải việt dã – chạy vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng 2007
14 x Giải A Vũ hội đường phố Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 2007
15 x Đơn vị vững mạnh Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Ban Chấp hành thành phố Đà Nẵng 2007
16 x Giải ba Hội diễn NTQC “Tiếng hát Hải Vân” Ban tổ chức 2007
17 x Giải nhì đồng đội nam Giải việt dã – chạy vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng 2008
18 x Giải ba toàn đoàn Giải việt dã – chạy vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng 2008
19 x Giải ba Giải bóng đá Cúp COSEVCO Quận đoàn Liên Chiểu – Đoàn tổng Cty miền trung 2008
20 x Giải ba Giải bóng chuyền quận Liên Chiểu Phòng VHTT – Hội LHPN quận Liên Chiểu 2008
21 x Giải Ba Giải bóng chuyền nữ mở rộng Phòng VHTT – Hội LHPN quận Liên Chiểu 2008
22 x Giải ba đồng đội nữ Giải việt dã – chạy vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng 2008
23 x Giải ba toàn đoàn Giải bóng đá sinh viên toàn quốc cup Viettel – khu vực VI Ban tổ chức 2008
24 x Giải nhì giải bóng đá sinh viên tranh toàn quốc VTC cup – Khu vực VII Ban tổ chức 2008
25 x Đơn vị vững mạnh Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Đà Nẵng 2008
26 x Giải ba toàn quốc về ý tưởng bảo vệ môi trường Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 2008
27 x Tích cực thanh gia vòng chung kết Giải Bóng đá sinh viên toàn quốc VTC cup Viettel Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam 2008
28 x Giải ba bóng đá sinh viên toàn quốc VTC – Cup Viettel UBND Thành phố Đà Nẵng 2008
29 x Giải nhất toàn đoàn Giải việt dã – chạy vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng 2009
30 x Giải nhì đồng đội nam Giải việt dã – chạy vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng 2009
31 x Giải nhất đồng đội nữ Giải việt dã – chạy vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng 2009
32 x Giải nhất Giải bóng đá, bóng chuyền sinh viên toàn quốc Ban tổ chức 2009
33 x Đơn vị tiên tiến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Đà Nẵng 2009
34 x Thành tích xuất sắc trong Chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Đà Nẵng 2009
35 x Thành tích tốt trong tổ chức chỉ đạo hoạt động tháng thanh niên BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Đà Nẵng 2009
36 x Đội vô địch bóng đá nam Giải bóng đá – bóng chuyền  sinh viên toàn quốc – khu vực VI Ban tổ chức 2009
37 x Giải nhất toàn đoàn Giải việt dã – chạy vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng 2010
38 x Giải nhất đồng đội nam Giải việt dã – chạy vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng 2010
39 x Giải nhì đồng đội nữ Giải việt dã – chạy vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng 2010
40 x Giải nhất Giải bóng đá Futsal nữ học sinh – sinh viên Phòng văn hóa và thông tin Quận Liên Chiểu 2010
41 x Giải nhất đồng đội nam Giải việt dã – chạy vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng 2010
42 x Giải ba Giải bóng đá sinh viên toàn quốc VTC cup Ban tổ chức 2010
43 x Thành tích xuất sắc trong Chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè Chủ Tịch UBND tỉnh Quảng Nam 2010
44 x Giải khuyến khích Tại Hội trại “Sức trẻ Đà Nẵng” BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Đà Nẵng 2010
45 x Đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Đà Nẵng 2010
46 x Đội vô địch Giải bóng đá Futsal Ban tổ chức 2010
47 x Giải nhì giải bóng đá sinh viên tranh cúp HUDA ĐH Huế – Cty bia Huế – DL TT Huế – Đài PTTH TT Huế 2011
48 x Giải nhất Giải bóng đá sinh viên khu vực miền trung Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Hội sinh viên thành phố 2011
49 x Giải ba Giải bóng chuyền quận Liên Chiểu Phòng văn hóa và thông tin Quận Liên Chiểu 2011
50 x Giải tích cực Hội thi tìm hiểu kiến thức về tòi nguyên và môi trường vùng bờ Ban tổ chức 2011
51 x Đã có thành tích tốt trong chỉ đạo, tổ chức các hoạt động kỷ niêm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Đà Nẵng 2011
52 x Giải khuyến khích Trò chơi lớn Tại hội trại “Sức trẻ Đà Nẵng” BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Đà Nẵng 2011
53 Giải nhất Cheerleading  – Giải SV Văn thể mỹ (U-league) – KV Miền trung Ban tổ chức 2011
54 Giải ba toàn quốc nội dungCheerleading  – Giải SV Văn thể mỹ Ban tổ chức 2011
55 x Thành tích xuất sắc trong Chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Đà Nẵng 2012
56 x Giải nhì đồng đội nam Giải việt dã – chạy vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng 2013
57 x Giải nhì toàn đoàn Giải việt dã – chạy vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng 2013
58 x Giải nhất Giải bóng đá sinh viên toàn quốc cup Viettel – khu vực VI Ban tổ chức 2013
59 x Giải ba đồng đội nữ Giải việt dã – chạy vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng 2013
60 x Thành tích xuất sắc trong Chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Đà Nẵng 2013
61 x Tích cực thanh gia thi đấu vòng chung kết Giải Bóng đá sinh viên toàn quốc cup Viettel BCH Trung Ương Hội sinh viên Việt Nam 2013
62 x Đội vô địch Giải bóng đá sinh viên toàn quốc cúp viettel – khu vực VI Ban tổ chức 2013
63 x Đội vô địch Giải bóng đá sinh viên toàn quốc cúp viettel – khu vực VI UBND Thành phố Đà Nẵng 2013
64 x Giải ba Giải bóng đá sinh viên toàn quốc – Khu vực VI Ban tổ chức 2014
65 x Thành tích xuất sắc trong Chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Đà Nẵng 2014
66 x Giải nhì Cheerleading “Chung sức tài sắc Việt” – KV Miền trung Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Hội sinh viên Việt Nam 2014
67 x Huy chương đồng Kumite nữ hạng cân 61Kg – Giải Cầu lông, karatedo SV chuyên nghiệp toàn quốc năm 2014 Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam 2014
68 x Huy chương đồng Kata nữ – Giải Cầu lông, karatedo SV chuyên nghiệp toàn quốc năm 2014 Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam 2014

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *