Những chính sách mới được áp dụng trong hành nghề dược từ ngày 01-01-2020

Luật Dược 105/2016/QH13 (có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2017) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật dược quy định một số chính sách được áp dụng trong lĩnh vực hành nghề dược kể từ ngày 01/01/2020

Luật Dược 105/2016/QH13 (có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2017) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật dược quy định một số chính sách được áp dụng trong lĩnh vực hành nghề dược kể từ ngày 01/01/2020 như sau:

  1. Về nhân sự trong các cơ sở kinh doanh dược:

– Đối với người phụ trách chuyên môn trong các cơ sở kinh doanh dược: Phải hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược ít nhất 08 giờ trong 03 năm, được tính từ ngày Luật dược có hiệu lực thi hành (tính từ ngày 01/01/2017);

– Đối với người trực tiếp bán lẻ thuốc trong nhà thuốc: Từ ngày 01/01/2020, người bán lẻ thuốc trong nhà thuốc phải có trình độ từ trung cấp dược trở lên;

  1. Về trang bị thiết bị theo dõi nhiệt độ tự ghi:

– Đối với Quầy thuốc đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược còn hiệu lực hoặc có Giấy GPP còn hiệu lực, chậm nhất đến ngày 01/01/2020 phải trang bị thiết bị theo dõi nhiệt độ tự ghi.

  1. Về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin:

– Đến 01/01/2020, Quầy thuốc phải có thiết bị và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện kết nối mạng, bảo đảm kiểm soát xuất xứ, giá cả, nguồn gốc thuốc mua vào, bán ra. Có cơ chế chuyển thông tin về việc mua bán thuốc, chất lượng thuốc giữa nhà cung cấp với khách hàng cũng như việc chuyển giao thông tin cho cơ quan quản lý liên quan khi được yêu cầu.

                                                                                                                        ThS. Lê Ngọc Danh

                                                                                                (Phó Trưởng phòng NVD) 

                                                                                                                                        SỞ Y TẾ TP.HCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *