DANH SÁCH PHÒNG – KHOA

  1. Phòng Đào tạo
  2. Phòng Tuyển sinh & Truyền thông
  3. Phòng Công tác sinh viên
  4. Phòng Tổ chức – Hành chính
  5. Phòng Tài chính – Kế toán
  6. Khoa Dược 
  7. Khoa Điều dưỡng
  8. Khoa Thẩm mỹ 

♦️ Địa chỉ: 116 Nguyễn Huy Tưởng, P. Hoà Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

☎ Hotline: 083.663.3335090.448.8955

? Website: www.yduocvietnam.com.vn

? Email: [email protected]