THAY ĐỔI DỰ THẢO KÌ THI THPT QUỐC GIA 2020

Thí sinh bị đình chỉ thi THPT quốc gia năm 2020 có thể bị hủy luôn kết quả, tăng người giám sát chấm bài thi

Thí sinh có thể bị hủy kết quả thi

Theo quy chế 2019, thí sinh bị hủy kết quả thi khi:

  • Có hai bài thi trở lên bị điểm 0 do phạm lỗi;
  • Viết, vẽ vào giấy thi nội dung không liên quan đến bài thi;
  • Để người khác thi thay hoặc làm bài thay cho người khác;
  • Sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp bài hoặc dùng bài của người khác để nộp.

Theo dự thảo của năm 2020, ngoài những trường hợp trên, thí sinh bị đình chỉ thi cũng sẽ bị hủy kết quả thi, tức không đủ điều kiện xét tốt nghiệp THPT.

Cán bộ đại học 24/24h đề, bài thi

Khu vực bảo quản đề thi, bài thi của thí sinh phải có công an bảo vệ 24/24h, đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nổ. Phòng bảo quản đề, bài thi phải an toàn, có camera an ninh giám sát ghi hình hoạt động, có công an trực 24 giờ mỗi ngày.

Điểm mới năm nay là phòng bảo quản đề, bài thi phải có một cán bộ của trường đại học, cao đẳng trực tại phòng suốt thời gian đề, bài thi được lưu giữ tại điểm thi.

Riêng ngày thi, thời gian trực của cán bộ trường đại học, cao đẳng được tính kể từ thời điểm kết thúc buổi thi hôm trước đến khi bắt đầu buổi thi thứ nhất của ngày tiếp theo.

Dự thảo năm nay nhấn mạnh việc chấm thi tại mỗi hội đồng phải được thực hiện tại không quá hai khu vực. Khu vực chấm thi phải đảm bảo an ninh, công an bảo vệ 24 giờ mỗi ngày. Nơi chấm thi, chấm kiểm tra bài thi tự luận và nơi bảo quản bài thi tự luận được bố trí gần nhau.

Cán bộ tại Điểm thi phải bảo vệ đề và bài thi 24/24h

 

Tăng người giám sát ban chấm thi trắc nghiệm

Theo dự thảo cũ, tổ giám sát của ban chấm thi trắc nghiệm chỉ có ba người còn theo dự thảo tổ này tăng lên ít nhất năm người.

Tổ giám sát làm việc độc lập với các tổ chuyên môn khác, có nhiệm vụ giám sát chặt chẽ quy trình chấm bài thi trắc nghiệm, quy trình bảo quản bài thi tại phòng chấm thi. Nếu thấy có bất thường, tổ giám sát phải báo cáo trưởng ban để dừng quá trình chấm thi và đề nghị trưởng ban xác minh, xử lý trước khi tiếp tục.

Nếu dự thảo sửa đổi Quy chế lần 2 được thông qua, số lượng thành viên Tổ Giám sát Ban Chấm thi trắc nghiệm của kỳ thi THPT quốc gia 2020 sẽ tăng lên 05 người gồm 01 Tổ trưởng và ít nhất 04 thành viên.

Dự thảo lấy ý kiến góp ý đến hết ngày 10/3.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *