Từ 25.12.2019: Công chức cấp xã phải có bằng Đại học

Để nâng cao tiêu chuẩn đối với công chức cấp xa, mới đây Bộ nội vụ vừa ban hành Thông tư 13/2019/TT-BNV quy định công chức cấp xã phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên.

Thông tư 13/2019/TT-BNV quy định cán bộ công chức cấp xã cần phải có bằng đại học trở lên
Thông tư 13/2019/TT-BNV quy định cán bộ công chức cấp xã cần phải có bằng đại học trở lên

Theo thông tư, công chức cấp xã cần phải có đủ các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 3 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05.12.2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn.

Cụ thể, công chức phải đủ 18 tuổi trở lên; tốt nghiệp trung học phổ thông; về trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã.

Tuy nhiên, Thông tư này cũng đồng thời quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên đối với công chức làm việc tại các xã thuộc vùng cao, miền núi, biên giới hải đảo, dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Như vậy cán bộ công chức làm việc tại những vùng đặc biệt khó khăn có thể có trình độ trung cấp hoặc cao đẳng.

Đối với công chức đã tuyển dụng trước khi Thông tư này có hiệu lực thi hành mà chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này thì trong thời hạn 05 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành phải đáp ứng đủ theo quy định.

Đối với công chức cấp xã tại vùng cao, miền núi...chỉ yêu cầu có bằng trung cấp và cao đẳng
Đối với công chức cấp xã tại vùng cao, miền núi…chỉ yêu cầu có bằng trung cấp và cao đẳng

Căn cứ vào tiêu chuẩn công chức cấp xã được quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này và căn cứ vào điều kiện thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cần phải quyết định ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng từng chức danh, ngoại ngữ, …

Ngoài ra, các quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP và Thông tư này là căn cứ để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức thực hiện việc quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, thực hiện các chế độ, chính sách hoạt thực hiện tinh giản biên chế.

Quy định cũng nêu rõ, khi tiếp nhận công chức cấp xã không thi tuyển, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cần phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch, trừ trường hợp trước khi bầu giữ chức vụ cán bộ cấp xã đã là công chức cấp xã.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 12 năm 2019.

Nguồn: Trường Cao đẳng Công nghệ Y Dược Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *