Category Archives: Xoa bóp Bấm huyệt – VLTL

Đào Tạo Trung Cấp Vật Lý Trị Liệu – Phục Hồi Chức Năng

Học ngành kỹ thuật phục hồi chức năng ra làm gì?

Kỹ thuật viên học Trung cấp Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng là những chuyên gia về động tác. Đây là công việc chuyên môn phục hồi chức năng y học sử dụng các liệu pháp vận động và liệu pháp vật lý (sử dụng các tác nhân vật lý như nhiệt…

VẬT LÝ TRỊ LIỆU- PHỤC HỒI CHỨC NĂNG- CHỮA BỆNH KHÔNG DÙNG THUỐC

Ngành Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng là ngành học chuyên khoa về kỹ thuật y học, có liên quan đến sức khỏe và tính mạng con người. Vì vậy, để theo học ngành này, bạn cần phải trang bị một số đức tính và kỹ năng cơ bản dưới đây. Hãy…